Η Blue Aigaion Insurance Solution προχωρά στη σύναψη αντασφαλιστικών συμβάσεων με συνεργάτες του Λονδίνου για την περαιτέρω επέκταση των εργασιών της και την προσφορά καινοτόμων ασφαλιστικών προϊόντων στην ελληνική αλλά και ευρωπαϊκή αγορά.

Από το επόμενο χρονικό διάστημα θα παρέχει Μη Αναλογικές Προαιρετικές Αντασφαλιστικές υπηρεσίες (Non – Proportional Facultative Reinsurances) προς τους Aσφαλιστικούς Οργανισμούς της Ελλάδας και της Μέσης Ανατολής. Οι παρεχόμενες αντασφαλιστικές διευκολύνεις θα προσφέρονται από συνεργαζόμενα Συνδικάτα των Lloyd’s του Λονδίνου με δυνατότητα εκχωρούμενου ποσού μέχρι 10 εκ. δολλάρια ανά κίνδυνο και θα αφορούν ιδιωτικά και επαγγελματικά σκάφη αναψυχής και εμπορικά / επιβατηγά πλοία.

Τα πλεονεκτήματα των προϊόντων αυτών θα καλύψουν ένα μεγάλο κενό της εγχώριας αντασφαλιστικής αγοράς και θα ικανοποιούν πλήρως τις κάτωθι απαιτήσεις:
- Xαμηλή διακράτηση του πρωτασφαλιστή
- Υψηλά ποσά αντασφαλιστικής εκχώρησης διευκολύνοντας τους πρωτασφαλιστές με περιορισμένη δυνατότητα αναδοχής (limited capacity)
- Αποφυγή χρονοβόρων διαδικασιών αντασφαλιστικής αναδοχής
- Προσιτό αντασφαλιστκό κόστος
- Σημαντική μείωση της έκθεσης των Ασφαλιστικών Εταιρειών σε κίνδυνους με επακόλουθη μείωση των κεφαλαιακών τους απαιτήσεων βάση Solvency II
- Παροχή τεχνογνωσίας και άμεση διευθέτηση οικονομικών απαιτήσεων (claim reimbursements)

Η Blue Aigaion για την διευκόλυνση των αντασφαλιστικών της υπηρεσιών θα διαθέτει τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποκλειστικά για τους υπεύθυνους των αντασφαλιστικών τμημάτων των συνεργαζόμενων Ασφαλιστικών Εταιρειών.